α. Επείγουσες ανάγκες για την υποδοχή και την προβολή των νέων αφίξεων και για τη στέγαση ευπαθών ομάδων