Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια

ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 23/07/2020

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TOY ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΧΩΡΟY) / “GR-Energy”
Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια

- Αρχείο Πρόσκλησης (54 Kb)

Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης

ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 23/07/2020

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο, «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), περιόδου 2014-2021

- Αρχείο Πρόσκλησης (866 Kb)

- Συνημμένα Αρχεία (2.569 Kb)