Ένταξη της Πράξης «Διμερείς σχέσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Matis στην Ισλανδία»

Διμερείς σχέσεις μεταξύ ερευνητών του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ΤΜΒΓ)του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και του Matis Research Institute της Ισλανδίας.

Μετάβαση ερευνητών από την Ισλανδία στην Ελλάδα και αντίστροφα.

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, θα επιτευχθεί η δικτύωση, η μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των φορέων. Κατά την πορεία υλοποίησης της ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, θα τεθούν οι βάσεις μιας ουσιώδους συνεργασίας ανάμεσα στους ερευνητές του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Matis Research Institute της Ισλανδίας, με απώτερο σκοπό την υποβολή νέων ερευνητικών προτάσεων για την προσέλκυση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης, καθώς και την υλοποίηση νέων ερευνητικών προσεγγίσεων για επίλυση διάφορων ερευνητικών ερωτημάτων.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Απόφαση Ένταξης | ΕΥ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος Ένταξη της Πράξης «Διμερείς σχέσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Matis στην Ισλανδία» με Κωδικό ΟΠΣ 5086427 στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων 2014-2021»
611 KB

Αναζήτηση

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Μετάβαση στο περιεχόμενο