Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μόλυνσης και λοιπών ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να καλύψει τις ανάγκες για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων (υγροτόπων) με το να υποστηρίξει την ορθολογική χρήση του νερού, κυρίως, σε ευάλωτες περιοχές και νησιά. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος αναμένεται η προμήθεια πόσιμου νερού στις ως άνω περιοχές και η τεχνολογία που θα αποτρέπει τις διαρροές υδάτων στα πλέγματα νερού. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έρευνες που θα προσφέρουν βιώσιμες λύσεις για την αποδοτικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς επίσης και καμπάνιες ευαισθητοποίησης σε σχολεία, οι οποίες θα αναδεικνύουν τη σημαντικότητα του υγρού στοιχείου στην καθημερινότητά μας.

 

 

Σκοπός προγράμματοςΒελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μόλυνσης και λοιπών ανθρώπινων δραστηριοτήτων
Θεματική προγράμματοςΠεριβάλλον και οικοσυστήματα
Programme OperatorΕιδική Υπηρεσία—Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ποσό από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ4.000.000€
Ποσό από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ1.000.000€
Σύνολο5.000.000€

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΦΕΚ | Περιβάλλον | ΤεύχοςB’ 1556/23.04.2020 735 KB
pdf ΦΕΚ | Περιβάλλον | Τεύχος B’ 975/21.03.2020 548 KB
pdf ΥΑ_Διόρθωση σφαλμάτων (Προγραμματική Συμφωνία) Στην 24663/3-3-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 975/21.3.2020 τ.Β’, αντικαθίσταται όλο το Παράρτημα Ι (Προγραμματική συμφωνία Προγράμματος Ανανεώσιμης Ενέργειας-Ενεργειακής Αποδοτικότητας) από το συνημμένο ορθόν (Προγραμματική συμφωνία Προγράμματος Διαχείρισης Υδάτων).
546 KB

Μετάβαση στο περιεχόμενο