Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Εξοικονόμηση ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Εξοικονόμηση ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | Ενεργειακή απόδοση | Ενεργειακή ασφάλεια

Σκοπός του προγράμματος είναι να προβάλλει και επί της ουσίας να συνεισφέρει στην υλοποίηση πρότυπων έργων εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα θα δίνει τη δυνατότητα να εξοικειωθούν οι κάτοικοι με πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, που θα καλυτερεύσουν την ποιότητα της ζωής τους. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει και τους τρεις (3) πυλώνες βιωσιμότητας,  οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Παράλληλα, θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα σε κοινωνικό επίπεδο με την εφαρμογή λύσεων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακής Απόδοσης. Η οικονομική βιωσιμότητα θα επιτευχθεί, επίσης, μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας των δημόσιων κτηρίων και υποδομών.

 

Σκοπός προγράμματος
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του ποσοστού εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αυξημένη ενεργειακή ασφάλεια εφοδιασμού
Θεματική προγράμματος
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ενεργειακή απόδοση, Ενεργειακή ασφάλεια
Programme Operator
Ποσό από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ
€ 11,933,068
Ποσό από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ
€ 3,977,689
Σύνολο
€ 15,910,757

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΦΕΚ Β/5671/28.09.2023 | ΥΑ Χρηματοδότησης του προγράμματος με την Προγραμματική Συμφωνία σε παράρτημα Η πρόσφατα τροποποιημένη Προγραμματική Συμφωνία τού Προγράμματος στο ΦΕΚ, Σεπτέμβριος 2023
249 KB
pdf ΦΕΚ _Τεύχος B’ 974/21.03.2020 | ΥΑ Χρηματοδότησης προγράμματος με Προγραμματική Συμφωνία σε παράρτημα Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα» (Programme GR - Energy), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ
686 KB
pdf ΦΕΚΒ_4132_09092021 Πρώτη τροποποίηση της Προγραμματικής Συμφωνίας μετά την κατανομή τού αποθεματικού.
195 KB
pdf Πρόγραμμα "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" | GR-Energy Σχέδιο Επικοινωνίας τού προγράμματος "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" | Σεπτέμβριος 2020
4 MB

Μετάβαση στο περιεχόμενο