Άσυλο και μετανάστευση <br><span>Επείγουσες ανάγκες για την υποδοχή και ταυτοποίηση νέων αφίξεων και διαμονή ευπαθών ομάδων</span>

Άσυλο και μετανάστευση
Επείγουσες ανάγκες για την υποδοχή και ταυτοποίηση νέων αφίξεων και διαμονή ευπαθών ομάδων

Η διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών συστημάτων διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης και η προστασία του δικαιώματος αναζήτησης ασύλου

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλλει στη διασφάλιση της νομικής προστασίας, υποστήριξης και φροντίδα για τους πιο ευάλωτους αιτούντες άσυλο, με έμφαση στα ασυνόδευτα παιδιά.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να διασφαλιστεί η λειτουργία των εθνικών συστημάτων διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης και να προστατευθεί το δικαίωμα αναζήτησης ασύλου υποστηρίζοντας τους ακόλουθους τομείς:

  • εθνικά συστήματα διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκούσιας επιστροφής,
  • υπηρεσίες που βοηθούν τους αιτούντες άσυλο να ασκούν τα βασικά τους δικαιώματα.

facebook.com/HumanRights360org
asylumandmigration-eeagrants.gr/el

Σκοπός προγράμματοςΗ διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών συστημάτων διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης και η προστασία του δικαιώματος αναζήτησης ασύλου
Θεματική προγράμματοςΆσυλο και μετανάστευση
Διαχειριστής προγράμματοςΓραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (FMO)
Διαχειριστής χρηματοδότησηςSOL Consulting SA σε συνεργασία με τη Human Rights 360
Χρηματοδότηση προγράμματος16.500.000€

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
doc GR HOME AFFAIRS - Annual Programme Report FM 14-21 - 2019 FACT SHEET I Last update: September 2020
121 KB
pdf Asylum and migration: Norway’s support to Greece FACT SHEET I Last update: September 2020
1 MB

Μετάβαση στο περιεχόμενο