Επικοινωνία

Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού & Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) – Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ)
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

pin_drop

Λέκκα 23-25, Αθήνα 10562, 5ος όροφος

local_phone

Τ: +30 210 3258812

mail_outline

contact-eeagrants@mou.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο