Επικοινωνία

Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού & Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), Εθνικό Σημείο Επαφής
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

pin_drop

Λέκκα 23-25, Αθήνα 10562, 5ος όροφος

local_phone

Τ: +30 210 3258812

mail_outline

contact-eeagrants@mnec.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο