Επικοινωνία

Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού & Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), Εθνικό Σημείο Επαφής
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

pin_drop

Μητροπόλεως 3, Αθήνα 10557

local_phone

Τ: +30 210 3726043 & +30 210 3726041

mail_outline

contact-eeagrants@mnec.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο