Με το σύνθημα “Water Matters”, το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), έχει αναλάβει την εκπόνηση Μικρού Σχεδίου Επιχορήγησης με τίτλο «Αύξηση της Γνώσης για τη Σημασία της Καλής Κατάστασης των Υδάτινων Σωμάτων», στο πλαίσιο των ΕΕΑ Grants στην Ελλάδα.