«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσίασε το έργο «Άμεση και ολιστική υποστήριξη προσφυγικών οικογενειών από την Ουκρανία» με διάρκεια από 01.06.2022 έως 31.05.2023. Ο Οργανισμός υλοποιεί δράσεις με στόχο την πανελλαδική προσφορά υπηρεσιών για παιδιά και οικογένειες...