Προγράμματα

Διαχείριση Υδάτων

Διαχείριση Υδάτων

Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μόλυνσης και λοιπών ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Μετάβαση στο περιεχόμενο