ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Σε αυτή την ενότητα, ο/η αναγνώστης/τρια θα βρει όλα τα χρήσιμα έγγραφα που αφορούν την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ των ετών 2014-2021.

Θεμελιώδη έγγραφα που εξηγούν τις διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού, τις βασικές αρχές και τη στόχευση των Διμερών Σχέσεων, τα συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου, την επιλογή των Προγραμμάτων, τις ευθύνες των Διαχειριστών Προγραμμάτων και Φορέων Υλοποίησης σχετικά με την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των προγραμμάτων κ.ά. έχουν συμπεριληφθεί εδώ.

Για να διευκολυνθεί η αναζήτηση, ο/η αναγνώστης/τρια μπορεί, επίσης, να βρει τα έγγραφα που τον/την ενδιαφέρουν στην αντίστοιχη θεματική ενότητα, για παράδειγμα «Διμερείς Σχέσεις» ή «Προγράμματα» κ.ο.κ.

Ένταξη Πράξης: “Άμεση και ολιστική υποστήριξη προσφυγικών οικογενειών από την Ουκρανία”
‘Εγγραφα Γενικού Ενδιαφέροντος
Eκθέσεις Στρατηγικής
Στρατηγικές και Σχέδια Επικοινωνίας
Εγχειρίδια Κατευθυντήριων Οδηγιών
Εγχειρίδιο Διαδικασιών – Έντυπα
Έγγραφα Αρχής Πιστοποίησης
Fact Sheet
Μετάβαση στο περιεχόμενο