Το πρόγραμμα ProGender έχει ως στόχο την προώθηση διμερών δράσεων ανάμεσα στην Ισλανδία, στην Ελλάδα και στη Νορβηγία δημιουργώντας ένα κεντρικό διαδικτυακό σημείο (digital hub) αφιερωμένο στις προοπτικές που αφορούν τα φύλα μετά την πανδημία του COVID-19 και τις επιπτώσεις της. Οι δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα εντός του hub θα είναι αποκλειστικά διαδικτυακές και θα προβάλλουν αναλύσεις και πολιτικές αντιδράσεις που αφορούν τα φύλα μέσα από μια δεσμίδα δράσεων και πρωτοβουλιών που θα ενδυναμώσουν τη συνεργασία ανάμεσα σε ελληνικούς, ισλανδικούς και νορβηγικούς φορείς. 

Το ProGender διαμέσου αυτού του κεντρικού διαδικτυακού σημείου θα βοηθήσει ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά γνώσης και βέλτιστων πρακτικών από τον Βορά ως τον Νότο, καθώς και η δημιουργία και υποστήριξη ενός πλαισίου μέσα στο οποίο παραγωγικές και δημιουργικές αλληλεπιδράσεις θα ωφελήσουν τους συμμετέχοντες και από τις τρεις χώρες. 

Εταίροι
Το Ινστιτούτο για την Ισότητα των φύλων και τη Διαφορετικότητα (Institute for Gender Equality and Difference) – Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας, Reykjavik, (RIKK)
Το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (Norwegian University of Science and Technology) – Trodheim (NTNU)
Research and Education Collective (REC)
Η ΚοινΣΕπ STIN PRIZA
Φορέας υλοποίησης
Προϋπολογισμός
135.493,00€

Μετάβαση στο περιεχόμενο