Η Ελλάδα και η Νορβηγία συνεργάζονται σε αυτό το έργο, προκειμένου να διερευνήσουν πώς οι τρέχουσες δραστηριότητες που αφορούν τους υδρογονάνθρακες στη χώρα μας μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις λύσεις πράσινης ενέργειας, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες θεματικές, όπως: (α) δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, και (β) υπεράκτια αιολική ενέργεια.

Το έργο θα συμπεριλάβει μια εμπεριστατωμένη έκθεση για την επιτυχημένη «μεταμόρφωση» του τομέα της νορβηγικής βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια και την εφαρμογή αυτών των τεχνικών και μαθημάτων στον ελληνικό τομέα ενέργειας.  

Φορέας υλοποίησης
Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ)
Εταίρος
SINTEF και το Ινστιτούτο SINTEF Digital
Προϋπολογισμός
€39.660,00

Μετάβαση στο περιεχόμενο