Το έργο “Winds of Change” στοχεύει στη διεξοδική ανάλυση, στην έναρξη συζητήσεων και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων. Στόχος του είναι να οικοδομήσει γέφυρες αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας για την πράσινη μετάβαση με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ιδίως υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, για ένα νέο ενεργειακό μοντέλο για την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Εξερευνώντας τη γεωπολιτική κατάσταση της Ανατολικής Μεσογείου, η μελέτη αυτή στοχεύει στην ανάλυση της διαμόρφωσης της ενεργειακής γεωπολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία έχει διαμορφωθεί από την ανακάλυψη σημαντικών πόρων φυσικού αερίου στην περιοχή πριν από μια δεκαετία και από διάφορα έργα αξιοποίησης ενέργειας, τα οποία περιλάμβαναν τη σύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου με το δίκτυο της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Καθώς η πανδημία και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχουν μετατοπίσει το επίκεντρο από τους υδρογονάνθρακες στις ΑΠΕ στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή η μελέτη στοχεύει να συμβάλει στον εντοπισμό ευκαιριών και κινδύνων για την επιτυχή ανάπτυξη ενός δικτύου ΑΠΕ και υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Φορέας υλοποίησης
Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
Εταίρος
Προϋπολογισμός
€77.590

Μετάβαση στο περιεχόμενο