Το ‘HEAD to HEAD” είναι ένα πρόγραμμα διμερούς έκθεσης τέχνης (exhibition) που συνδέει δύο μοναδικές, δυναμικές και συνεχώς αναπτυσσόμενες εικαστικές καλλιτεχνικές σκηνές στην Αθήνα και στο Reykjavik. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εγκαθιδρύσει μια ενεργητική σύνδεση ανάμεσα στους Έλληνες και στους Ισλανδούς καλλιτέχνες, αλλά και καλλιτεχνικούς χώρους, και να ενδυναμώσει την περιφερειακή ευρωπαϊκή κουλτούρα συνεργασίας. Η εκτέλεση του προγράμματος θα βασιστεί στην ανταλλαγή και στη σύζευξη ανάμεσα σε Έλληνες και Ισλανδούς καλλιτέχνες επιφέροντας ως αποτέλεσμα τη διοργάνωση εκθέσεων και στις δύο χώρες.

Εταίροι στην Ελλάδα
Εταίροι στην Ισλανδία
Το Ισλανδικό κέντρο τέχνης [The Icelandic Art Center]
Kling&Bang, Reykjavik, Ισλανδία
Φορέας υλοποίησης
Kling&Bang galleríehf, Ισλανδία
Προϋπολογισμός
20.000,00€

Μετάβαση στο περιεχόμενο