Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια

Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια

Ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας της Δημόσιας Διοίκησης

Το πρόγραμμα θα συνεισφέρει στη διαφάνεια και λογοδοσία της δημόσιας διοίκησης (εφεξής: ΔΔ) μέσα από τη μετατροπή σε ψηφιακές υπηρεσίες. Μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις θα επιτευχθεί η άμεση πρόσβαση των πολιτών στη ΔΔ, ενώ θα επισπευθεί ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της, η μείωση της γραφειοκρατίας και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Τέλος, μέσω του προγράμματος χρηματοδοτούνται δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης και καλύτερης διαχείρισης των προβλημάτων των πολιτών.

 

https://www.facebook.com/GoodGovernance.EEAGrantsGr  

Σκοπός προγράμματοςΕνίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας της Δημόσιας Διοίκησης
Θεματική προγράμματοςΧρηστή διακυβέρνηση, Λογοδοσία θεσμικών οργάνων, Διαφάνεια
Διαχειριστής ΠρογράμματοςΕιδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Εταίρος Διεθνής ΟργανισμόςOrganisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
Programme Grant7.000.000€
Programme co-financing1.235.295€
Σύνολο8.235.295€

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΦΕΚ Β/5355/7.12.2020 | ΥΑ Χρηματοδότησης προγράμματος με Προγραμματική Συμφωνία σε παράρτημα Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος, με τίτλο: «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια» (Programme F - Good Governance, Accountable Institutions, Τransparency), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), περιόδου 2014-2021 και εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
405 KB
Skip to content