Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μόλυνσης και λοιπών ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να καλύψει τις ανάγκες για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων (υγροτόπων) με το να υποστηρίξει την ορθολογική χρήση του νερού, κυρίως, σε ευάλωτες περιοχές και νησιά. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος αναμένεται η προμήθεια πόσιμου νερού στις ως άνω περιοχές και η τεχνολογία που θα αποτρέπει τις διαρροές υδάτων στα πλέγματα νερού. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έρευνες που θα προσφέρουν βιώσιμες λύσεις για την αποδοτικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς επίσης και καμπάνιες ευαισθητοποίησης σε σχολεία, οι οποίες θα αναδεικνύουν τη σημαντικότητα του υγρού στοιχείου στην καθημερινότητά μας.

 

 

Σκοπός προγράμματοςΒελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μόλυνσης και λοιπών ανθρώπινων δραστηριοτήτων
Θεματική προγράμματοςΠεριβάλλον και οικοσυστήματα
Programme OperatorΕιδική Υπηρεσία—Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ποσό από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ5.200.000€
Ποσό από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ1.300.000€
Σύνολο6.500.000€

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΦΕΚ | Περιβάλλον | ΤεύχοςB’ 1556/23.04.2020 735 KB
pdf ΦΕΚ | Περιβάλλον | Τεύχος B’ 975/21.03.2020 548 KB
pdf ΥΑ_Διόρθωση σφαλμάτων (Προγραμματική Συμφωνία) Στην 24663/3-3-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 975/21.3.2020 τ.Β’, αντικαθίσταται όλο το Παράρτημα Ι (Προγραμματική συμφωνία Προγράμματος Ανανεώσιμης Ενέργειας-Ενεργειακής Αποδοτικότητας) από το συνημμένο ορθόν (Προγραμματική συμφωνία Προγράμματος Διαχείρισης Υδάτων).
546 KB

 

31.01.23 Έξυπνο σύστημα ενσωμάτωσης πληροφοριών δικτύου ύδρευσης για ανίχνευση διαρροών στην πόλη του Άργους (απόφαση ένταξης)
31.01.23 Έξυπνο σύστημα ανίχνευσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Αιγίου (απόφαση ένταξης)
24.01.23 Ευφυές σύστημα εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, με τεχνολογία δικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) – SmartLIK (Απόφαση ένταξης)
24.01.23 Εγκατάσταση ενεργειακά πράσινης μονάδας αφαλάτωσης στην Κίμωλο με καινοτόμο τεχνολογία επεξεργασίας της άλμης-BriZE (Απόφαση Ένταξης)
24.01.23 Προμήθεια και εγκατάσταση καινοτόμου μονάδας αφαλάτωσης με επεξεργασία άλμης και ΑΠΕ στο Αλεποχώρι δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας (Απόφαση Ένταξης)
20.12.22 Water Matters
29.08.22 Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του δήμου Σουλίου (Απόφαση Ένταξης)
31.05.22 Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ φάση Α’ (Απόφαση Ένταξης)
31.05.22 Εκτίμηση παρουσίας αρσενικού και λοιπών ρυπαντικών παραμέτρων στα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας | Αποτύπωση υδρογεωλογικών συνθηκών (Απόφαση Ένταξης)
31.05.22 Δράσεις για τη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του παράκτιου υπόγειου υδατικού συστήματος π. Λαρισσού της ΛΑΠ Πείρου-Βέργα-Πηνειού του υδατικού διαμερίσματος βόρειας Πελοποννήσου και την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή (Απόφαση Ένταξης)
31.05.22 Οριοθέτηση ζωνών υφαλμύρινσης νήσου Ζακύνθου | Διερευνητική παρακολούθηση και δυνατότητες τεχνητού εμπλουτισμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου ZANTE-SAL (Απόφαση Ένταξης)
31.03.22 Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων του ΧΜ–ΕΟΧ 2014-2021»
13.12.21 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 Πρόγραμμα «Διαχείριση υδάτων»
17.12.20 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την Εφαρμογή Συστημάτων διαχείρισης νερού – Μονάδες Αφαλάτωσης
22.11.20 Ανοιχτή πρόσκληση (πρόσκληση 2) για την υποβολή προτάσεων πράξεων στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ–ΕΟΧ 2014-2021, με τίτλο: «Ειδικά μέτρα σχετιζόμενα με το υποστηριζόμενο πρόγραμμα μέτρων της Ελλάδας».

Μετάβαση στο περιεχόμενο