Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Δημιουργία αξίας και βιώσιμη ανάπτυξη

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων, στη στήριξη της καινοτομίας, καθώς και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των Δότριων Χωρών του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία). Επενδύσεις που αποσκοπούν στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών στη διαδικασία παραγωγής μπορούν, επίσης, να υποστηριχθούν μέσω του Προγράμματος.

facebook.com/EeagrantsIN   

innovasjonnorge.no

Σκοπός προγράμματος
Δημιουργία αξίας και βιώσιμη ανάπτυξη
Θεματική προγράμματος
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, καινοτομία και ΜμΕ
Διαχειριστής προγράμματος
Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (FMO)
Διαχειριστής χρηματοδότησης
Χρηματοδότηση προγράμματος
€ 20,500,000

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Business Innovation Greece Τρίτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων έργων | Tομείς Χρηματοδότησης: Πράσινη Καινοτομία στη Βιομηχανία, Γαλάζια Ανάπτυξη και ΤΠΕ
546 KB
pdf Business Innovation Greece 3rd Calls for Proposals | Focus areas: Green Industry Innovation, Blue Growth and ICT
460 KB

Μετάβαση στο περιεχόμενο