Άσυλο και Μετανάστευση <br><span>Ενίσχυση εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης</span>

Άσυλο και Μετανάστευση
Ενίσχυση εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης

Λειτουργικά συστήματα διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης και διασφάλιση ασφαλής αναζήτησης ασύλου

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό  να εγκαθιδρύσει λειτουργικά συστήματα διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης, ενώ ταυτόχρονα θα βοηθάει σε όσους αναζητούν άσυλο να ασκούν τα βασικά τους δικαιώματα. Οι ομάδες-στόχος συμπεριλαμβάνουν υπηκόους τρίτων χωρών με έμφαση στους ασυνόδευτους ανηλίκους και τις ευάλωτες ομάδες. Περαιτέρω, το πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων με διεθνείς οργανισμούς που διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης, καθώς και με εταίρους από τις Δότριες χώρες.

facebook.com/ArbeidsinnvandringUDI

facebook.com/FamilieinnvandringUDI

Σκοπός προγράμματοςΛειτουργικά συστήματα διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης και διασφάλιση ασφαλής αναζήτησης ασύλου
Θεματική προγράμματοςΆσυλο και Μετανάστευση
Διαχειριστής ΠρογράμματοςΥπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ)
Εταίρος Προγράμματος από τις δότριες χώρεςNorwegian Directorate of Immigration (UDI)
Ποσό από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ16.500.000€
Ποσό από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ2.911.765€
Σύνολο19.411.765€

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Programme G - Implementation Agreement 3 MB
pdf Φ.Ε.Κ. Άσυλο & Μεταναστευση - Τεύχος B’ 1497/21.04.2020 566 KB
pdf Programme G | Communication Plan "Capacity Building of national asylum and migration management systems"
646 KB
pdf Asylum and migration: Norway’s support to Greece FACT SHEET I Last update: September 2020
1 MB
Skip to content