EEA Grants 2014-2021
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

«Κλείνοντας» την περίοδο 2014-2021

Ενέργειες στήριξης Φορέων Υλοποίησης κατά την έναρξη υλοποίησης των προκαθορισμένων πράξεων τους, καθώς και του Διαχειριστή του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Πρώτη τροποποίηση της πρόσκλησης 01_ΕΟΧ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ Α/Α ΟΠΣ 4719

Στις οδηγίες υποβολής προτάσεων, στην Ενότητα 5: ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, παράγραφο 5.2, το σημείο:
«Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 03/02/2021 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), έως αποκλειστικά το αργότερο 12/3/2021 14:00:00 (…)»

αντικαθίσταται από το:
«Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 03/02/2021 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), έως αποκλειστικά το αργότερο 24/3/2021 14:00:00 (…)»

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 148/03.02.2021 με κωδικό 01_ΕΟΧ_ΣΤΗΡΙΞΗ, α/α ΟΠΣ 4719 και τίτλο «Ενέργειες στήριξης Φορέων Υλοποίησης κατά την έναρξη υλοποίησης των προκαθορισμένων πράξεών τους καθώς του Διαχειριστή του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021» (ΑΔΑ: Ψ2ΔΕ-46ΜΠΥΓ-ΕΑΑ), μετά των συνημμένων και του Παραρτήματος Ι.

All
Προγράμματα
Health
Education
Μετάβαση στο περιεχόμενο