Έξυπνο σύστημα ενσωμάτωσης πληροφοριών δικτύου ύδρευσης για ανίχνευση διαρροών στην πόλη του Άργους (απόφαση ένταξης)

Στόχος της πράξης είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων μέσω της μείωσης των διαρροών, η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στις υδρευτικές υποδομές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κλειστής ζώνης της πόλης του Άργους που παρουσιάζει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, η επίτευξη ορθολογικού τρόπου λειτουργίας, η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Στην Πράξη περιλαμβάνονται:

  • προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Τοπικών Σταθμών Παρακολούθησης διαρροών υδάτων
  • ανάπτυξη και παραμετροποίηση υδραυλικής μοντελοποίησης
  • ανάπτυξη και παραμετροποίησης λογισμικού παρακολούθησης και αναγνώρισης διαρροών
  • σχέδιο επικοινωνίας της δράσης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της πράξης είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών της ΔΕΥΑ Άργους- Μυκηνών, η σύγκλιση του υδατικού ισοζυγίου της κλειστής ζώνης της περιοχής της πόλης του Άργους, ο έλεγχος-περιορισμός των διαρροών και η βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού.

Φορέας υλοποίησης: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Άργους-Μυκηνών & ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνολικό κόστος πράξης: 684.604,00

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Έξυπνο σύστημα ενσωμάτωσης πληροφοριών δικτύου ύδρευσης για ανίχνευση διαρροών στην πόλη του Άργους Απόφαση ένταξης στο πλαίσιο του προγράμματος GR-Environment των ΕΕΑ Grants GR
633 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο