Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας υλοποιεί δράσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς με τη συγχρηματοδότηση των EEA Grants.

Στο πλαίσιο των EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2014-2021), η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) υλοποιεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την Προκαθορισμένη Πράξη «Ενίσχυση του Πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) και του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (ΕΣΑ).

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά τη χαρτογράφηση του υφιστάμενου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και στην ανάπτυξη προτάσεων και πρακτικών εργαλείων για τη
ρύθμιση της σύγκρουσης συμφερόντων και την ενίσχυση της ακεραιότητας των δημόσιων αξιωματούχων και λειτουργών.

Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 484.037,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» των EEA Grants 2014-2021, που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

Για τα αποτελέσματα της Πράξης, μπορείτε να την παρακολουθείτε στα social media: @NatTransparAuth, #GoodGovernanceGR, #eeaGrantsGR, #oustories, #WorkingTogether, #eeaGrantsCommunity

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Εθνική Αρχή Διαφάνειας Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας υλοποιεί δράσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς με τη συγχρηματοδότηση των EEA Grants.
94 KB

Πρόσφατη ενημέρωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο