Κατανομή αποθεματικού

|

Την κατανομή επιπλέον κονδυλίων ύψους 6.146.115 ευρώ διέθεσαν προς την Ελλάδα η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, δότριες χώρες του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021 για τη στήριξη των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την υποστήριξη των κοινοτήτων Ρομά και την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών.

Συγκεκριμένα, κατανεμήθηκαν τα ακόλουθα ποσά στα προγράμματα:

✅GR Energy 2.500.000€ EEA GR-Energy

✅GR Environnent (διαχείριση υδάτων) 1.200.000€ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

✅GR Roma inclusion 500.000€ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

✅GR Active Citizens Fund (ACF) 1.446.115€ Active citizens fund Greece

✅GR Home affairs (FMO managed) 500.000€ Local Development – Poverty Reduction & Asylum and Migration / EEAGrants

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κος Δημήτρης Σκάλκος, δήλωσε σχετικά:«Καλωσορίζουμε την κατανομή του αποθεματικού σε προγράμματα σημαντικά για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, όπως τα προγράμματα για το περιβάλλον και την ενδυνάμωση των Ρομά. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την #εμπιστοσύνη ανάμεσα στην #Ελλάδα και στις #δότριες χώρες, την #κοινή πεποίθηση ότι εργαζόμαστε μαζί για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων αλλά και των #αξιών μας, καθώς επίσης και την αποτελεσματική #διαχείριση από πλευράς των ελληνικών υπηρεσιών διαχείρισης».

Ακολούθως, επικαιροποιήθηκε το MoU και η ΚΥΑ ΣΔΕ, τα οποία θα βρείτε στην ενότητα “Έγγραφα Γενικού Ενδιαφέροντος”.

Πρόσφατη ενημέρωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο