Ο οδηγός καλών πρακτικών από την Ομάδα του Water Matters είναι έτοιμος!

Η Ομάδα τού Water Matters

Μας παρουσιάζει με μεγάλη χαρά αυτό το εγχειρίδιο, αποσκοπώντας στην ανάδειξη της σημασίας της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων των νησιών της χώρας μας, καθώς και στη δημιουργία μιας σύγχρονης υδατικής συνείδησης και κουλτούρας νερού που δίνει έμφαση στις τοπικές λύσεις, την εξοικονόμηση και τη συμμετοχή πληροφορημένων πολιτών σε αποφάσεις συλλογικού ενδιαφέροντος.

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, κάνουν πλέον ξεκάθαρα λόγο για την ανάγκη μιας αειφορικής διαχείρισης ενός πεπερασμένου κοινωνικού αγαθού για τη μείωση της ζήτησης και της κατανάλωσης, για την προστασία από τη ρύπανση, για την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών υδατικών πόρων αλλά και για την ενεργή συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων σε μια συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια βιώσιμης διαχείρισης του πολυτιμότερου φυσικού πόρου, αποσκοπώντας στη διασφάλιση των αναγκών των σύγχρονων κοινωνιών, αλλά και των οικοσυστημάτων.

Γιατί απλά το νερό μας αφορά όλους!

Ξεφυλλίστε τον κ περιηγηθείτε σε μια ξεχωριστή προσπάθεια.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Water Matters Οδηγός καλών πρακτικών Οδηγός καλών πρακτικών για την αειφορική διαχείριση τού νερού σε νησιά τού Αιγαίου
18 MB
Μετάβαση στο περιεχόμενο