Δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τo Πρόγραμμα “Business Innovation Greece”

27.11.2020 | Προσκλήσεις

ΕΛΗΞΕ

To Πρόγραμμα “Business Innovation Greece” των EEA and Norway Grants by Innovation Norway ανακοίνωσε τη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων. Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει projects ελληνικών επιχειρήσεων σε μία από τις ακόλουθες 3 θεματικές: Πράσινη Βιομηχανική Καινοτομία, Γαλάζια Ανάπτυξη και ΤΠΕ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 18η Φεβρουαρίου 2021, στη 13.00.

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece–business-development-innovation-and-smes/2nd-call-for-proposals/

Μετάβαση στο περιεχόμενο