Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας
Φωτογραφία: Ορέστης Σεφέρογλου

Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας

Ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής

Ο στόχος του προγράμματος είναι η Ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, μέσα από την υποστήριξη των ακόλουθων τομέων:

  • κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές
  • δραστηριότητες κατά των διακρίσεων που επικεντρώνονται σε ομάδες ευάλωτες στον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό
  • παρεμβάσεις για την αύξηση των προοπτικών απασχόλησης
  • παρεμβάσεις για την αύξηση της ικανότητας απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των πιο ευάλωτων ατόμων
  • ποιότητα και πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας/ κοινωνικής πρόνοιας
  • δίκτυα και ανταλλαγές πολιτικών μεταξύ δήμων.

asylumandmigration-eeagrants.gr/el/local-development-and-poverty-reduction-gr/

facebook.com/HumanRights360org

Σκοπός προγράμματος
Ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής
Θεματική προγράμματος
Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας
Διαχειριστής προγράμματος
Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (FMO)
Διαχειριστής χρηματοδότησης
Human Rights 360 σε συνεργασία με τη ΣΟΛ Crowe
Χρηματοδότηση προγράμματος
7.000.000€

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
doc Programme C - Annual Program Report 134 KB

Μετάβαση στο περιεχόμενο