Προμήθεια και εγκατάσταση καινοτόμου μονάδας αφαλάτωσης με επεξεργασία άλμης και ΑΠΕ στο Αλεποχώρι δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας (Απόφαση Ένταξης)

Η Πράξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καινοτόμου και περιβαλλοντικά φιλικής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, υψηλής ανάκτησης, με σύστημα επεξεργασίας αλμόλοιπου και ΑΠΕ, συνολικής δυναμικότητας 600 m³/ημέρα, στο Αλεποχώρι δήμου Μάνδρας– Ειδυλλίας.

H λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης συνδυάζεται με εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με χρήση αποδοτικών αυτόνομων φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων ισχύος 5 kW και των συνεργαζόμενων διατάξεων ελέγχου-προστασίας.

Στο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνονται τα συνοδά έργα διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης της μονάδας αφαλάτωσης, καθώς και πρόσληψης και απόρριψης του νερού.

Η Πράξη περιλαμβάνει, επίσης, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως διαμόρφωση ιστοσελίδας, καταχωρίσεις σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ανάρτηση απαιτούμενων στο πλαίσιο της δημοσιότητας πινακίδων κ.ά.

Στην Πράξη περιλαμβάνεται και η σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση της μονάδας αφαλάτωσης.

Προϋπολογισμός: 1.120.960,00

Φορέας υλοποίησης: δήμος Μάνδρας–Ειδυλλίας

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Προμήθεια και εγκατάσταση καινοτόμου μονάδας αφαλάτωσης με επεξεργασία άλμης και ΑΠΕ στο Αλεποχώρι δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Απόφαση Ένταξης στο πλαίσιο του προγράμματος "Διαχείριση Υδάτινων Πόρων"
621 KB

Αναζήτηση

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Πρόσφατη ενημέρωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο