Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Διμερών Σχέσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια

283 DAYS LEFT

Στο πλαίσιο:

(1) του από 31.10.2017 Μνημονίου Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding) για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 που υπεγράφη μεταξύ των Δοτριών Χωρών (Βασίλειο της Νορβηγίας, Δημοκρατία της Ισλανδίας και Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν) και της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύει,

(2) της από 25.09.2020 Προγραμματικής Συμφωνίας για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια» (Programme – Good Governance, Accountable Institutions, Transparency)», με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που υπεγράφη μεταξύ των Δοτριών Χωρών αφενός και της Ελληνικής Δημοκρατίας αφετέρου, όπως εκπροσωπείται αρμοδίως από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τα παραρτήματα της, όπως ισχύει,

(3) της υπ’ αριθμ. 124428/24.11.2020 (ΦΕΚ 5355/τ’Β/07.12.2020) Υπουργικής Απόφασης “Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” (Programme F-Good Governance, Accountable Institutions, Transparency), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)”,

προβλέπεται το ποσό των 100.000€ για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δότριων χωρών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν και του δικαιούχου κράτους, όπως ορίζεται στα ανωτέρω έγγραφα και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.

Η διαχείριση του ποσού θα γίνει από τον Διαχειριστή του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια», στη βάση των στόχων και δεικτών όπως κάθε φορά αναφέρονται στην Προγραμματική Συμφωνία και ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Προγράμματος.

Αναζήτηση

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Μετάβαση στο περιεχόμενο