Υπηρεσία Ασύλου

Χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου»

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενεργώντας ως Διαχειριστής του Προγράμματος GR-G με τίτλο «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (“Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems”) προέβη στην υπογραφή της Απόφασης Ένταξης για την Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΕΕΑ Grants 2014 – 2021).

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
doc Δελτίο Τύπου_Υπηρεσία Ασύλου 117 KB

Πρόσφατη ενημέρωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο