Ανοιχτή πρόσκληση (πρόσκληση 2) για την υποβολή προτάσεων πράξεων στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ–ΕΟΧ 2014-2021, με τίτλο: «Ειδικά μέτρα σχετιζόμενα με το υποστηριζόμενο πρόγραμμα μέτρων της Ελλάδας».

ΕΛΗΞΕ

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eysped.gr/el/Pages/output1.2.aspx

Μετάβαση στο περιεχόμενο