7η Συνάντηση της Επιτροπής Συνεργασίας του Προγράμματος GR-G«Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης»

H Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενεργώντας ως Διαχειριστής Προγράμματος, διοργάνωσε με επιτυχία την 7η συνάντηση της Επιτροπής Συνεργασίας (Cooperation Committee) του Προγράμματος GRG με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων του ασύλου και της μετανάστευσης» που συγχρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (EEA Grants).

Στη συνάντηση της Επιτροπής Συνεργασίας, υπό την προεδρία του Διαχειριστή Προγράμματος, συμμετείχαν στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης του Βασιλείου της Νορβηγίας (UDI), που αποτελεί τον εταίρο του Προγράμματος από τις Δότριες Χώρες, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο ενεργεί ως Διαμορφωτής Στρατηγικής (Policy Maker), του Εθνικού Σημείου Επαφής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Γραφείου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (Financial Mechanism Office) καθώς και της Πρεσβείας της Νορβηγίας στην Ελλάδα. 

Η ατζέντα της συνάντησης περιελάμβανε μια σειρά από  θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που αφορούν στην υλοποίηση του Προγράμματος GR-G. Ειδικότερα, παρουσιάστηκε η πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί και τα ορόσημα που εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν στο άμεσο μέλλον (Milestones), εξετάστηκε η κατάσταση υλοποίησης των ενταγμένων προκαθορισμένων πράξεων του Προγράμματος GR-G,  αναλύθηκαν οι κίνδυνοι που επηρεάζουν το Πρόγραμμα και οι δραστηριότητες μετριασμού τους (Risk analysis and Mitigation plan), ενώ τέλος, συζητήθηκαν προτάσεις διμερούς ενδιαφέροντος (Bilateral Initiatives) που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν τόσο από τον Διαχειριστή του Προγράμματος όσο και από τους Φορείς Υλοποίησης των οχτώ (8) Προκαθορισμένων Πράξεων.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΔΤ_ΥΔΕΑΠ_CC Meeting 465 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο