Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων του ΧΜ–ΕΟΧ 2014-2021»

EXPIRED

Πρόσκληση Νο 3: «Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης νερού – Μονάδες Αφαλάτωσης»

Θα χρηματοδοτηθούν:

• Έργα παροχής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης (προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης ή αναβάθμιση παλαιών μονάδων αφαλάτωσης), τα οποία θα συνδυαστούν με καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες (π.χ. τεχνολογίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη διάθεση άλμης από μονάδες αφαλάτωσης) συμπεριλαμβανομένων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και

• Έργα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση διαρροών και τη μείωση της απώλειας υδρευτικού νερού, τα οποία θα συνδυαστούν με καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα πρέπει να αφορούν σε πράξεις ώριμες προς υλοποίηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση.

Οι δύο τύποι έργων μπορούν να υποβληθούν στην ίδια πρόταση χρηματοδότησης, στην περίπτωση που ένας δικαιούχος έχει ανάγκες και στις δύο θεματικές ενότητες.

Από: 10 Μαρτίου 2022, ώρα 00:00’

Έως: 27 Μαΐου 2022, ώρα 23:59’

http://www.eysped.gr/el/Pages/output1102.aspx

Αναζήτηση

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Πρόσφατη ενημέρωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο