Ανοιχτή πρόσκληση για το Ταμείο Διμερών Σχέσεων

195 ΜΕΡΕΣ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ

Η πρόσκληση αποτελεί τροποποίηση της προϋπάρχουσας ως προς τα εξής σημεία:

  • Επικαιροποίηση νομοθεσίας.
  • Δυνατότητα αύξησης του εγκεκριμένου του προϋπολογισμού ανά πρόταση κατόπιν αιτιολογημένης αύξησης επιχορήγησης.
  • Οι προτάσεις που δεν αξιολογηθήκαν λόγω πόρων παραμένουν επιλέξιμες.
  • Αναδιαρθρώθηκαν οι επιλέξιμοι τομής πολιτικής και θεματικές περιοχές σύμφωνα με την ΜΠΛΕ ΒΙΒΛΟ.
  • Σε σχέση με τα ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ αποσαφηνίζονται οδηγίες προς δικαιούχους.
  • Η καταβολή της επιχορήγησης δόσεων και προκαταβολών θα γίνει δύο φορές, προκαταβολή και εξόφληση.

Καταληκτική ημ/νία υποβολής προτάσεων: 31 Οκτωβρίου 2024

Προϋπολογισμός: € 1.419.040

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Τροποποιημένη Ανοιχτή Πρόσκληση_2024 Τροποποιήσεις ως προς τα ακόλουθα σημεία: • επικαιροποίηση νομοθεσίας • δυνατότητα αύξησης του εγκεκριμένου του προϋπολογισμού ανά πρόταση κατόπιν αιτιολογημένης αύξησης επιχορήγησης • οι προτάσεις που δεν αξιολογηθήκαν λόγω πόρων παραμένουν επιλέξιμες • αναδιαρθρώθηκαν οι επιλέξιμοι τομής πολιτικής και θεματικές περιοχές σύμφωνα με την ΜΠΛΕ ΒΙΒΛΟ • σε σχέση με τα ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ αποσαφηνίζονται οδηγίες προς δικαιούχους • η καταβολή της επιχορήγησης δόσεων και προκαταβολών θα γίνει δύο φορές, προκαταβολή και εξόφληση.
331 KB
doc Αγγλική Έκδοση Τεχνικού Δελτίου Πράξης_Updated 10.7.2023 92 KB
pdf Πρακτικές Οδηγίες Διαδικασιών ΦΥ Ταμείου Διμερών Σχέσεων 295 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο