Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του δήμου Σουλίου (Απόφαση Ένταξης)

Η πράξη δομείται σε έξι (6) υποέργα, τα οποία βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ του δήμου Σουλίου, δύο (2) ερευνητικών φορέων από την Ελλάδα:

(1) Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
(2) Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας και φορέων από δότριες χώρες:

(1) Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής &
(2) Εταιρεία Ύδρευσης Oslo)
Στόχος της πράξης είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων μέσω της μείωσης των διαρροών, η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στις υδρευτικές υποδομές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κλειστής ζώνης της περιοχής Παραμυθιάς του δήμου Σουλίου, που παρουσιάζει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, η επίτευξη ορθολογικού τρόπου λειτουργίας, η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι άμεσα οι κάτοικοι και τουρίστες της περιοχής Παραμυθιά του δήμου Σουλίου (συγκεκριμένα 3.032 κάτοικοι), ενώ δυνητικά το σύνολο του πληθυσμού του δήμου Σουλίου και συγκεκριμένα 10.185 κάτοικοι (μόνιμος πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή 2011).

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται στα 702.400,00 €.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Απόφαση Ένταξης_Διαχείριση Υδάτινων Πόρων_δήμος Σουλίου Ένταξη της Πράξης «Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του δήμου Σουλίου»
640 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο