Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ φάση Α’ (Απόφαση Ένταξης)

Η πράξη αφορά την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ. Περιλαμβάνονται συνολικά 620 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) με ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας και καταγραφικό τιμών, διατάξεις ρύθμισης πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου που απαρτίζονται από έναν (1) τοπικό σταθμό ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) και δύο (2) τοπικούς σταθμούς μέτρησης πίεσης (ΤΣΕΠ) και δύο (2) σταθμοί μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου (ΤΣΥΧ) σε επιλεγμένες ακραίες θέσεις του δικτύου της παραλίας Πλατανιά (εντός ζώνης).

Για την ασύρματη μεταφορά των δεδομένων από τις μονάδες επικοινωνίας των υδρομετρητών προς το Κέντρο Ελέγχου της ΔΕΥΑΒΑ θα χρησιμοποιηθούν ασύρματες μονάδες επικοινωνίας (Gateways) με πρωτόκολλο επικοινωνίας LoRa, ενώ ο κάθε σταθμός ΤΣΕΡΠ αναλαμβάνει την προώθηση της συλλεγόμενης πληροφορίας μέσω του ενσωματωμένου GSM/GPRS modem προς τον ΚΣΕ.

Αντίστοιχα, θα συνδεθεί και ο σταθμός ΤΣΕΠ με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ). Επίσης, θα υλοποιηθεί Σχέδιο Επικοινωνίας για τη διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας αναφορικά με τη συγκεκριμένη πράξη, το πρόγραμμα και τις δότριες χώρες. Το Σχέδιο Επικοινωνίας περιλαμβάνει δημιουργία ιστοσελίδας, σεμινάριο/workshop, συνεντεύξεις καταχωρίσεων στον Τύπο, καθώς και συμμετοχή σε συνέδριο/ημερίδα.

Φορέας Υλοποίησης: Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα νόμου Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ)

Συνολικό κόστος πράξης: €669.600,00

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Απόφαση Ένταξης | ΕΥ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ | Τομέα Περιβάλλοντος Ένταξη της Πράξης «Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ φάση Α'»
3 MB

Αναζήτηση

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Πρόσφατη ενημέρωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο