Ένταξη της Πράξης “Μέριμνα για τα εκτοπισθέντα άτομα από την Ουκρανία, που αναζητούν προστασία στην Ελλάδα”

Το αντικείμενο της πράξης αφορά τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη παροχή φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε εκτοπισθέντα άτομα και πολίτες από την Ουκρανία οι οποίοι αναζητούν Διεθνή Προστασία στην Ελλάδα ή και απολαμβάνουν το καθεστώς Προσωρινής Προστασίας σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/382 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Μαρτίου 2022 που διαπιστώνει την ύπαρξη μαζικής εισροής εκτοπισθέντων από την Ουκρανία κατά την έννοια του άρθρου 5 της οδηγίας 2001/55/ΕΚ και έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή προσωρινής προστασίας.


Οι Γιατροί του Κόσμου οργανώνουν και λειτουργούν σε καθημερινή βάση ένα ολοκληρωμένο και διατομεακό σύστημα διαχείρισης περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένου του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου κάθε ωφελούμενου στοχεύοντας στην ανακούφιση και φροντίδα των εκτοπισθέντων ατόμων από την Ουκρανία στην Ελλάδα. Βασικό ρόλο στο διατομεακό μοντέλο διαχείρισης περίπτωσης διαδραματίζουν εκπαιδευμένοι Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Γιατροί, Νοσηλευτές και Διαμεσολαβητές ενισχύοντας την άμεση πρόσβαση των ωφελούμενων σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.


Στόχος της πράξης είναι η εξυπηρέτηση και κάλυψη τουλάχιστον 800 μοναδικών ωφελούμενων που διαβιούν στις ευρύτερες περιοχής της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, εκ των οποίων το 35% αφορά σε παιδιά και το 65% σε ενήλικες, εκ των οποίων το 70% αφορά γυναίκες και κορίτσια και το 30% άνδρες και αγόρια.

Η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, κα Ευγενία Θάνου, δήλωσε ότι: «Οι Γιατροί του Κόσμου–Ελλάδας ανταποκρινόμενοι στις τρέχουσες συνθήκες  επιτείνουν τις δράσεις τους στο εσωτερικό της χώρας, μέσα από τη λειτουργία εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, την παροχή ψυχολογικής βοήθειας, καθώς και κοινωνικής υποστήριξης σε εκτοπισμένους πολίτες της Ουκρανίας στις περιοχές της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, με την υποστήριξη του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (EEA Grants) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης». 

Συνολικό κόστος Πράξης: 150.000,00 ευρώ

Η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 100% από πόρους του ΧΜ–ΕΟΧ 2014-2021.

Γιατροί του Κόσμου (ΓτΚ – Ελλάδας)

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Ένταξη της Πράξης_Γιατροί του Κόσμου 368 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο