Έξυπνο σύστημα ανίχνευσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Αιγίου (απόφαση ένταξης)

Στόχος της πράξης είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, μέσω της μείωσης των διαρροών, η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στις υδρευτικές υποδομές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κλειστής ζώνης της πόλης του Αιγίου της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, που παρουσιάζει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, η επίτευξη ορθολογικού τρόπου λειτουργίας, η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Στην Πράξη περιλαμβάνονται:

  • επέκταση του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο του δήμου Αιγιαλείας μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού παρακολούθησης διαρροών
  • ανάπτυξη πλατφόρμας οπτικοποίησης πληροφοριών και αναγνώρισης διαρροών
  • ανάπτυξη και παραμετροποίηση υδραυλικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης ψηφιακού διδύμου κλειστής ζώνης του δικτύου ύδρευσης
  • σχέδιο επικοινωνίας της δράσης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της πράξης είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, η σύγκλιση του υδατικού ισοζυγίου της κλειστής ζώνης της περιοχής της πόλης του Αιγίου, ο έλεγχος-περιορισμός των διαρροών και η βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού.

Φορέας υλοποίησης: ΔΕΥΑ Αιγιαλείας (Αιγίου) & ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου δυτικής Αττικής

Συνολικό κόστος πράξης: 650.490,00

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Έξυπνο σύστημα ανίχνευσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Αιγίου Απόφαση ένταξης στο πλαίσιο του προγράμματος GR_Environment των ΕΕΑ Grants GR
633 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο