Ευφυές σύστημα εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, με τεχνολογία δικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) – SmartLIK (Απόφαση ένταξης)

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην υλοποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου, το οποίο μέσω σύγχρονων τεχνολογιών συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, με βάση το διαδίκτυο των πραγμάτων (the Internet of Things), θα ανιχνεύει διαρροές και θα αλληλοεπιδρά με τις βασικές παραμέτρους του δικτύου.

Στην Πράξη περιλαμβάνονται:

  • η προμήθεια και εγκατάσταση 5600 ψηφιακών υδρομέτρων και συστημάτων τηλεμετρίας (Υπεύθυνος Φορέας: ΔΕΥΑΗ)
  • η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων με χρήση ψηφιακών παροχομέτρων και πολυπαραμετρικών οργάνων (Υπεύθυνος Φορέας: ΟΑΚ). Τα δεδομένα του συστήματος θα καταγράφονται και θα αποστέλλονται προς διαχείριση από το SmartLIK.
  • η υλοποίηση ολοκληρωμένου ευφυούς συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης (Υπεύθυνος Φορέας: ΠΚ)
  • η υλοποίηση σχεδίου επικοινωνίας (Υπεύθυνος Φορέας: ΟΑΚ) με δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας της πράξης

Συνολικό κόστος πράξης: 1.733.200,00

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Απόφαση Ένταξης στο πλαίσιο του προγράμματος "Διαχείριση Υδάτινων Πόρων" Ευφυές σύστημα εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, με τεχνολογία δικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) - SmartLIK
626 KB

Πρόσφατη ενημέρωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο