Γυναίκες, επιστήμη, πανδημία

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών διοργάνωσε τον Απρίλιο δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις σχετικά με την τρίτη
θεματική ενότητα του προγράμματος ProGender «Γυναίκες στην Επιστήμη» και τις
επιπτώσεις που έφερε η πανδημία.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Women and gender in science 728 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο