Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστότοπου στο πλαίσιο του Προγράμματος “Διαχείριση Υδάτων”

ΕΛΗΞΕ

O Διαχειριστής τού Προγράμματος με τίτλο «Διαχείριση Υδάτων» (Programme D – Water Management) Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ.» διαθέτει διαδικτυακό τόπο (website) στη διεύθυνση www.eysped.gr, καθώς επίσης και σελίδες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στο Youtube και Facebook που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και απαραίτητα (sine qua non) εργαλεία υλοποίησης του Σχεδίου Επικοινωνίας του.

Στο πλαίσιο των κανονιστικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή Προγράμματος των EEA Grants περιόδου 2014-2021 (όπως αυτές προκύπτουν από τα νομοθετήματα και τα σχετικά εγχειρίδια της Επικοινωνιακής Στρατηγικής, στο πλαίσιο των EEA Grants) απαιτείται να προβεί σε σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστότοπου, με σκοπό την ολοκληρωμένη και ορθή προβολή του προγράμματος που συγχρηματοδοτούν οι δότριες χώρες, καθώς και την πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τις δράσεις/έργα που υλοποιούνται από το πρόγραμμα.

To παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστότοπου (εφεξής Διαδικτυακός Τόπος, ΔΤ), που θα περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας – όπως αυτή παρέχεται σήμερα στο eysped.gr η οποία αφορά στα EEA Grants – καθώς επίσης ό,τι αναφέρεται παρακάτω στην παρ. 1.III «Αναλυτική Περιγραφή νέου ιστότοπου» .

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νέο λειτουργικό και αξιόπιστο περιβάλλον που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Διαχειριστή Προγράμματος αλλά και των έργων του, στο σύνολό τους, με σκοπό τη διάχυση πληροφοριών και αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Ταυτόχρονα, ο ΔΤ θα λειτουργεί ως ένα αποθετήριο όλης της απαραίτητης πληροφόρησης για τον κύκλο ζωής του προγράμματος (brand building, reputation management και knowledge sharing).

Ο νέος ιστότοπος θα είναι προσβάσιμος τόσο μέσω υπερσυνδέσμων από το eysped.gr, όσο και αυτόνομα σε δικό του url.

Καταληκτική ημ/νία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 23 Μαΐου 2023

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ιστότοπου στο πλαίσιο του Προγράμματος “Διαχείριση Υδάτων” Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ιστότοπου στο πλαίσιο του Προγράμματος “Διαχείριση Υδάτων” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021» της Πράξης «Διαχειριστικό Κόστος του Προγράμματος "Διαχείριση Υδάτων" του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021»
1 MB

Πρόσφατη ενημέρωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο